Teenused

  • Ostame kokku metsa- ja põllumaid.

  • Aitame tellida metsa inventeerimisandmeid.

  • Pakume Teile metsanduslikke konsultatsioone.

  • Ostame kasvava metsa raieõigust.

  • Ostame metsamaterjalide sortimentatsioone.

  • Aitame korraldada metsamaterjali trasnporti.

  • Pakume raie- ja kokkuveoteenust.

  • Pakume Teile metsa uuendamisteenust.